II KONFRONTACJE ROCK w GOK

II konfrontacje ROCK W GOK

Dnia 08.02.2019 r.  odbyły się po raz drugi konfrontacje zespołów rockowych z terenu Powiatu Starogardzkiego.   Podczas tej nowej imprezy  w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach zaprezentowało się 5 zespołów: Rudera, Stone Heads, Flywheel, Bez Filmu oraz The safety pin. Konfrontacje mają na celu popularyzację muzyki rockowej wśród młodzieży i dorosłych.

Zespoły które wystąpiły zaprezentowały własną twórczość. Część zespołów ma już ugruntowaną pozycję na scenie muzycznej. Poziom artystyczny zespołów był bardzo wysoki. Z obserwacji sceny muzycznej w naszym powiecie stwierdzamy, iż  istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu imprezy. Ilość odbiorców tego typu muzyki utrzymuje się już od wielu na stałym poziomie.II konfrontacje ROCK W GOK po raz kolejny stworzyły możliwość pokazania się na scenie zespołów, dały również możliwość alternatywnego spędzania wolnego czasu przez osoby dorosłe oraz młodzież – widowni.

Cześć
Chcielibyśmy podziękować GOK Kaliska za przygotowanie I i II konfrontacji rockowych .
W imieniu całego zespołu składam podziękowania dla Zarządu ośrodka kultury , za to że chcą promować muzykę rockową w naszym rejonie. 
Dziękujemy za możliwość zaprezentowania naszej twórczości na deskach sceny Waszego ośrodka i mamy nadzieję, że będziemy mogli jeszcze nie jeden raz u was wystąpić . 
Dziękujemy zespołom z którymi mogliśmy wspólnie wystąpić. 
Dziękujemy 
Pani Mirosławie za to, że chce i co najważniejsze, za tworzenie możliwości rozwoju kultury.

„Gdybyś tylko chciał 
a wierzę że byś mógł 
tworzyć piękny świat 
poczuł byś się jak sam Bóg”
Stone Heads

Darkowi za przygotowanie , Mikołajowi za wzmacniacze oraz pomoc,
Igorowi za bezinteresowną pomoc w oprawę , sprzęt i fachowość.
Muzykom za wspólne granie, współprace i dobre słowo. 
Publiczności za cierpliwość i oklaski.
Oraz metalowcom za ogień w żyłach .
STONE HEADS