Nazwa zadania pn. „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piecach w scenę estradową i nagłośnienie”.

Nazwa zadania pn. „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piecach w scenę estradową i nagłośnienie”.

Zakres prac obejmował:  

– zakup o wymiarach 8m x 6m wraz z zadaszeniem dwuspadowym

– zakup nagłośnienia

– organizację wydarzenia powitanie wiosny

 

realizacja od 19.12.2014 do 30.03.2015

wartość ogółem: 83 721,00

dofinansowanie: 54 439,00

logoprow

W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania” Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013.