Pożegnanie zimy w sołectwie Iwiczno

plakat pa pa zima

Pożegnanie zimy w Iwicznie

Dnia 21 marca w sołectwie Iwiczno dzieci i młodzież pożegnały zimę. Impreza z tej okazji odbyła się po raz drugi w tym sołectwie przy stawie wiejskim. Całość zorganizowana była przez Radę Sołecką z Iwiczna oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach. Dbając o środowisko Marzanna nie była topiona a tylko ozdobiła całość imprezy jako symbol pożegnania zimy. Na koniec Pan sołtys Franciszek Szandrach zaprosił wszystkich uczestników na poczęstunek w postaci ciepłej kiełbaski.

Inicjatywa lokalna w obiektach objętych wsparciem – jako  wskaźnik rezultatu zrealizowanego projektu pt. Zagospodarowanie centrum wsi Iwiczno wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej”.