Umowa na realizację zadania „Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach – etap IV ” podpisana

Ogłoszono kolejny przetarg. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na Termomodernizacji całego budynku wraz z pracami  towarzyszącymi koniecznymi do wykonania  zadania pn.: „Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach – etap IV”

Więcej szczegółów i informacji  na temat  przetargu :http://bipgok.kaliska.pl/pliki/2017/OGOSZENIE%20O%20ZAMWIENIU%20ZP%2004%2

 

W dniu 22 czerwca 2017 roku Mirosława Borucka -Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach   podpisała umowę z właścicielem firmy  P. Wiesławem Janusz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA Wiesław Janusz, Zielona Wieś 11A, 83-404 Nowa Karczma przy udziale syna Piotra Janusz na wykonanie elewacji całego budynku.

Docieplenie i ocieplenie ścian, wykonanie elewacji całego budynku, malowanie elewacji wraz z pracami towarzyszącymi, w tym: obsadzenie parapetów zewnętrznych, rynny dachowe, rury spustowe, obróbki blacharskie, wykopy oraz przekopy, izolacje ścian, okładziny z płytek.

W/w firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego do zadania pt. „Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach – etap IV”. 

Wartość  zadania 291 840,98 zł brutto. 

Planowany termin zakończenia prac 13.10.2017 roku.

Do zadania pn. ”Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach etap IV wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA