Archiwa kategorii: Infrastruktura domów kultury

Ogłoszono kolejny przetarg – Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach – etap IV

Ogłoszono kolejny przetarg. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na Termomodernizacji całego budynku wraz z pracami  towarzyszącymi koniecznymi do wykonania  zadania pn.: „Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach – etap IV”

Więcej szczegółów i informacji  na temat  przetargu 

PRZETARG ZP/03/2017- 24.04.2017  – http://bipgok.kaliska.pl/index.php?id=139,65,285

do zadania : ”Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach etap IV wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” 

Kolejny etap remontu Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach rozpoczęty

_DSC1365

W dniu 29 czerwca 2016 roku Mirosława Borucka -Dyrektor Gminnego ośrodka Kultury w Kaliskach  przy udziale  P. Marka Kaczmarczyka – inspektora nadzoru budowlanego oraz P. Krzysztofa Partyka – pracownika Urzędu Gminy w Kaliskach  podpisała umowę z Właścicielem firmy PERMUR – Michałem Netkowskim, ul. Leśna 1,   83-250 Skarszewy tj.  firmy wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego dla  zadania pt. „Przebudowa, remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach – etap IV”. Wartość  zadania po przetargu  to 174 642,74 zł brutto. W ramach umowy zostaną przeprowadzone :

1) PRZEBUDOWA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE

 1. rozbiórka pomieszczenia „harcówki” wraz z posadzkami, fundamentami, ścianami oraz stropodachem,
 2. rozebranie chodników z płyt betonowych,

W tym: ROBOTY ZEWNĘTRZNE- PLAC, ODWODNIENIE

 • rozebranych chodników z płyt betonowych przylegających do budynku oraz opasek betonowych wraz z wywiezieniem gruzu,
 • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
 • podkłady betonowe na podłożu gruntowym,
 • kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zew.110 mm,
 • studnie chłonne z kręgów betonowych i żelbetowych,

 2) PODJAZD DLA  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. rozbiórka istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów
 2. wykonanie „ nowego” odjazdu oraz schodów
 3. montaż balustrad ze stali nierdzewnej,

3) ROBOTY  BUDOWLANE – PRACE WYKOŃCZENIOWE WNĘTRZ

 1. wykończenie pomieszczeń : Klatki schodowej o trzech kondygnacjach oraz pomieszczeń magazynowych

W tym :

 1. przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z zeskrobaniem farby,
 2. wykonanie tynków i ( gładzi) jednowarstwowych na ścianie i stropie,
 3. warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonane w pomieszczeniach,
 4. wykonanie posadzek w pomieszczeniach oraz okładzin schodów z płytki gres,
 5. malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych,
 6. wykonanie tynku mozaikowego epoksydowego,

oraz realizacja punktu sanitarnego:

 • montaż pompy do podniesienia wysokości( zawór / klapa zwrotna) i  podgrzewacza do wody,
 • montaż rurociągu z PCW o śr. 75 mm.,
 • Montaż umywalki (sam montaż),

4) OŚWIETLENIE PLACU I BUDYNKU WRAZ Z INSTALACJĄ

 1. zdemontowanie z oprawami istniejących lam w ilości 8 sztuk
 2. wykonanie wykopów ,
 3. wymiana kabla pod oświetlenie ,
 4. montaż lamp oświetleniowych, w tym: słupów oświetleniowych z fundamentami i lamp oświetleniowych ledowych – 4 kpl.( wykonanie oświetlenia etap I) wraz z wyłącznikiem
 5. ułożenie kabli do naświetlaczy
 6. montaż naświetlaczy LED na budynku – Ilość -6szt,

5) STOLARKA  DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

 1. montaż drzwi wewnętrznych  pełnych jednoskrzydłowych wraz z futryną na szerokość muru wraz z  obróbką obsadzenia,

Planowany termin zakończenia prac 15.09.2016 roku

  Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn_01_cmyk