Inicjatywy Lokalne 2020

Po obluzowaniu obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie 3 spotkań z miszkańcami naszej gminy w Studzienicach, Piecach oraz w Kaliskach z dorosłymi i młodzieżą.

Dnia 02.06.2020 miało miejsce spotkanie z animatorem projektu Dom Kultury+Inicjatywy lokalne 2020 Beatą Pawłowicz z Narodowego Centrum Kultury, na którym omawiane były dalsze działania związane z badaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej gminy po obluzowaniu obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.

W ramach badania potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Kaliska do projektu „Kultura na skrzydłach Pegaza” odbyło się dnia 20.06.2020 badawcze spotkanie z młodzieżą z terenu Gminy Kaliska. Spotkanie poprowadził Damian Domański badacz społeczny wraz z animatorką. Podczas zabaw z animatorem, młodzież miała okazję wypowiedzieć się na temat: Czego im brakuje na terenie Gminy Kaliska jeśli chodzi o ogólną ofertę działań dla młodzieży?

W ramach badania potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Kaliska odbyło się wczoraj spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Studzienice, które poprowadził Damian Domański, badacz społeczny. Koordynatorem projektu jest Hanna Kolinska. Mieszkańcy odpowiadali na między innymi takie pytania: Jakie pomysły maja na działania w swoim sołectwie? Czy świetlica ma dostateczną ilość działań? Czy jest otwarta? Czego im jeszcze brakuje? Czy oprócz GOK w Kaliskach, ktoś inny zajmuje się działalnością kulturalną i zajęciami pozalekcyjnymi na terenie naszej Gminy? Czy parafie na terenie Gminy Kaliska podejmują jakiekolwiek działania na rzecz parafian? Czy mieszkańcy naszej Gminy znają atrakcyjne miejsca, warte obejrzenia? itp.

W ramach badania potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Kaliska odbyło się wczoraj spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Piece, które poprowadził Damian Domański, badacz społeczny. Koordynatorem projektu jest Hanna Kolinska. Spotkania odbyły się na potrzeby diagnozy do projektu Narodowego Centrum Kultury Dom kultury + inicjatywy Lokalne 2020

W ramach badania potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Kaliska odbyło się wczoraj spotkanie z mieszkańcami Gminy Kaliska, które poprowadził Damian Domański, badacz społeczny. Koordynatorem projektu jest Hanna Kolinska. Spotkania odbyły się na potrzeby diagnozy do projektu Narodowego Centrum Kultury Dom kultury + inicjatywy Lokalne 2020

Kolejnym narzędziem potrzebnym do przeprowadzenia Diagnozy okazał się wywiad z Państwem Grycz z Czarnego sfilmowany i udostępniony na YouTube.